Arbejde med musik, kultur, organisation, ledelse, undervisning, 

Bestyrelses- og udvalgsarbejde: 

2017-: Underviser og faglig ledelse af sangskrivninger-uddannelsen  på Det Jyske Musikkonservatorium

2016- Formand for Statens Kunstfonds legatudvalg for musik

2015 Kunstrådet, Aarhus Kommune

2014-2018. Genudpeget 2019- Aftagerpanel for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS)

2014- Medlem af Ensemble Lydenskabs bestyrelse

2014-2016: Faglig ledelsesgruppe for entreprenørskab på Det Jyske Musikkonservatorium

2011- Styregruppe og initiativtager til kortlægningsrapport: kønsbalancen i rytmisk musik

2013-2015 Aarhus Kommunes musikudvalg

2010-2014 SPOT Festivalens bestyrelse

2008-2013 Statens Kunstfonds repræsentantskab

2008-2011 Næstformand i Biblioteksstyrrelsens rådighedsbeløbsudvalg

2009-2017 LMSs (Levende Musik i Skolen) bestyrelse, næstformand

2008-2017 ROSAs (Dansk Rocksamråd) bestyrelse

2007- DPAs (Danske Populær Autorer) bestyrelse http://dpa.org

2004-2008 DPAs legatudvalg

Undervisning:

Underviser i sangskrivning på Det Jyske Musikkonservatorium

Uddannelse:

2015: Diplom i ledelse,  kunst- og kultur

1999: Læreruddannelse fra Silkeborg Seminarium